Medische

Arrestantenzorg
De forensisch arts levert eerstelijns zorg wanneer de eigen huisarts dat niet kan, namelijk wanneer men is ingesloten in de politiecel. Door de setting waarin deze zorg geleverd moet worden, is het wel degelijk anders dan de reguliere eerstelijns zorg.

Afhankelijk van de reden waarom men is ingesloten, zit men hier 1-4 dagen en/of nachten. Dit maakt dat het geen longitudinale zorg betreft en er vrijwel nooit medische informatie over de ingeslotene/patiënt beschikbaar is. Ook kan een ingeslotene menen baat te hebben bij ziekte en zal daarom (de mate van) de klachten veinzen. 

Naast de behandeling en/of het geruststellen van de ingeslotene/patiënt is het ook van belang dat de arrestantenbewaarders van de politie voldoende informatie hebben om, vanuit hun wettelijke zorgtaak, de ingeslotene/patiënt naar omstandigheden goed te verzorgen.

Opleiding

In de opleiding tot Forensisch Arts is een aanzienlijk deel gericht op de medische arrestantenzorg. Hierin is aandacht voor het medisch inhoudelijke aspect maar ook voor de positie van de arts ten opzichte van de arrestant en de politie (WGBO).

In de praktijk wordt tijdens een telefonische triage ingeschat of de arts het telefonisch kan afhandelen, met spoed ter plaatse moet, wel ter plaatse moet gaan maar dit geen spoed heeft en of het zoveel spoed heeft dat een ambulance gebeld moet worden. Dit wordt altijd gedaan op basis van de informatie die de arrestantenbewaarder heeft gekregen van de ingeslotene of zelf heeft geobserveerd.

De meest veelvoorkomende typen zorg zijn: