Forensisch medische expertise

De forensisch arts is deskundig in het beoordelen van uitwendig letsel. Een letselbeoordeling kan voorkomen in het onderzoek bij een van de andere taken van de forensisch arts, zoals lijkschouw, zedenonderzoek en medische arrestantenzorg.

Maar ook kan een letselbeoordeling een opzichzelfstaande opdracht zijn. Deze opdrachten kunnen vanuit verschillende opdrachtgevers worden aangevraagd en kunnen daarbij een verschillende inhoud hebben:
Bij een letsel vertaling vragen wij het medisch dossier op bij een behandelend arts (denk aan: persoon met letsel ten gevolge van aanrijding is direct naar de SEH gegaan voor behandeling). Daarvoor heeft het slachtoffer eerst aangifte moeten doen bij de politie en toestemming moeten geven voor het opvragen van deze medische gegevens. De artsen bij FARR zullen het medisch dossier vervolgens “vertalen”. Het letsel wordt objectief beschreven, medische terminologie wordt waar mogelijk anders verwoord en de verwachte genezingsduur wordt zo mogelijk genoemd.

Deze vertaling kan vervolgens in het strafrecht worden gebruikt.

Het eindproduct van een letselbeschrijving is vergelijkbaar met die van een letselvertaling. Het grote verschil is alleen dat het slachtoffer zelf gezien is door een forensisch arts bij een letselbeoordeling. Ook hierbij is weer van belang dat er aangifte is gedaan en toestemming is gegeven.

Letsel duiding

Letsel duiding gaat een stapje verder. Hierbij wordt door de arts, vaak na een top teen onderzoek, ook beschreven of het letsel mogelijk is toegebracht of dat het meer waarschijnlijk accidenteel letsel is. Dit zijn meer uitgebreide rapportages en kunnen zowel in opdracht van politie als in opdracht van zorginstanties worden gedaan. 

Wanneer de duiding bijvoorbeeld door Veilig Thuis wordt aangevraagd hoeft er nog geen aangifte te zijn gedaan (hiervoor zijn afspraken gemaakt in het Landelijk Handelingskader FMEKK). Dergelijke instanties kunnen dit gebruiken om te bepalen of er bijvoorbeeld een uithuisplaatsing noodzakelijk is.

Het interpreteren van letsel wordt alleen gedaan in opdracht van de Rechter Commissaris. Hierbij wordt ook een rapport geschreven vergelijkbaar als bij letsel duiding maar wordt daarnaast ook beschreven of het letsel past bij de gemelde toedracht. 

En ook kan de vraag worden gesteld door de RC of het letsel potentieel dodelijk was. De forensisch artsen zullen vanuit hun deskundigheid en bij FARR wanneer nodig ook in samenwerking met andere experts tot een conclusie komen.