Afname lichaamsmateriaal

In het kader van waarheidsvinding kan de forensisch arts door politie worden ingeschakeld om lichaamsmateriaal/sporen af te nemen. Het verzamelen van sporen wordt veelal ook door de forensische opsporing van de politie gedaan maar zodra het sporen in en/of op een lichaam zijn, wordt hiervoor de FARR ingeschakeld.
Binnen deze rol zijn er verschillende veelvoorkomende casus waar de forensisch arts bij betrokken wordt:
Het type materiaal wat afgenomen zal worden is casus afhankelijk. Bij zedenmisdrijven kunnen er verschillende swabs worden afgenomen op verschillende plaatsen van het lichaam. Dit gebeurt bij voorkeur binnen een DNA arme ruimte zodat er zo min mogelijk risico is op contaminatie. Deze DNA arme ruimte bevindt zich bij het CSG (Centrum Seksueel Geweld).

De collega’s van het CSG zullen na het onderzoek ook de nazorg voor het slachtoffer opstarten. Ook wordt in samenwerking met de forensisch arts bepaald of er nog aanvullende medische zorg nodig is (denk aan anticonceptie, mogelijke HIV behandeling, etc.). Vaak is ook de zedenrecherche betrokken bij het afnemen van de sporen.

Bloedafnames

De bloedafnames in het kader van de WegenVerkeerswet moeten binnen 90 minuten worden gedaan zoals bepaald in de wet. Deze afnames kunnen op straat plaatsvinden maar gebeuren vaak op de verschillende politiebureaus.
Afname lichaamsmateriaal