Forensisch Medisch Expertise Centrum

De forensisch arts is een generalist als het gaat om alle forensisch geneeskundige activiteiten. Tegelijkertijd ligt er steeds meer focus op kwaliteit.

Het expertise centrum wordt o.a. ingezet door…

Het expertise centrum van FARR wordt met name ingezet door het openbaar ministerie, veilig thuis, de landelijke deskundigheids-makelaar van de politie, ziekenhuizen, internationaal gerechtshof.

Werkzaamheden

Forensisch Medisch Expertise Centrum kan benaderd worden voor de volgende werkzaamheden: